top of page

adw. Maciej Markowski

Adwokat Maciej Markowski jest wpisany na listę adwokatów Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, a następnie odbył 3,5 - letnią aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Gdańsku i zdał z wynikiem pozytywnym egzamin adwokacki. W trakcie studiów prawniczych był laureatem Ogólnopolskiego Konkursu na pismo procesowe organizowanego przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa (ELSA), w którym zajął I miejsce. Brał również udział 3-krotnie w finale konkursu Law Games organizowanego przez ELSA oraz międzynarodowe kancelarie: Wierzbowski Eversheds w Warszawie i firmę PriceWaterHouseCoopers. Po ukończeniu studiów prawniczych podjął zatrudnienie w kancelarii radców prawnych, a następnie po rozpoczęciu aplikacji adwokackiej pracował w kancelarii adwokackiej.

W ramach praktyki zawodowej prowadzi sprawy cywilne, rodzinne i karne oraz udziela porad prawnych w tych dziedzinach. 

 
bottom of page